Rachel Uchitel -- Have a Nice Trip ...

9/3/2010 12:20 PM PDT BY TMZ STAFF
0903_rachel_uchitel_video_exv